Tietosuojaseloste

Päivitetty 5.5.2022

Henkilötietojen lainmukainen sekä turvallinen käsittely on Luin Oy:lle tärkeää, joten käsittelemme henkilötietoja aina hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti. Olemme sitoutuneet noudattamaan Suomessa voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä sekä viranomaisten antamia ohjeistuksia. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Luin Oy käsittelee henkilötietojasi. Seloste on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja kansallisen lainsäädännön mukainen tietosuojaseloste sekä informointiasiakirja verkkokaupassa asioiville. Evästeiden käytöstä informoidaan tarkemmin erillisessä ponnahdusikkunassa.

1. Rekisterinpitäjä
Luin Oy (jäljempänä Luin Living)
Y-tunnus: 2660735-3
Osoite: Aleksanterinkatu 30, 30100 Tampere, Suomi

2. Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
Luin Living asiakaspalvelu
info@luinliving.com

3. Rekisterin nimi
Luin Oy:n asiakasrekisteri
Luin Oy:n uutiskirjerekisteri

4. Mihin rekistereitä käytetään?
Asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteen luomiseen ja sen ylläpitämiseen, sekä asiakkaan tekemien tilausten käsittelyyn ja tilattujen tuotteiden toimittamiseen.
Uutiskirjerekisteriä käytetään pääasiassa palveluista ja tuotteista tiedottamiseen sekä markkinointiin.

5. Mitä tietoja rekisterimme sisältävät?
Asiakasrekisteri voi sisältää seuraavat tiedot:
• nimi
• sähköpostiosoite
• puhelinnumero
• osoitetiedot
• kieli
• tilaustiedot (ostot, toimitukset ja alennukset)
• käyttäjätunnukset ja salasanat
• yrityksen nimi

Uutiskirjerekisteri sisältää seuraavat tiedot:
• sähköpostiosoite

6. Mitä tietolähteitä käytämme?
Asiakasrekisterin tiedot saamme pääsääntöisesti asiakkaalta tai verkkosivujemme käyttäjältä rekisteröitymisen, tilauksen tai muun yhteydenoton kautta.
Uutiskirjerekisteriin kerätään henkilötietoja luinliving.com -sivuston uutiskirjeen tilaamislomakkeelta, kun henkilö on sallinut uutiskirjeen lähettämisen.

7. Mille tahoille siirrämme tai luovutamme henkilötietoa?
Henkilötietojasi voidaan luovuttaa lain sallimissa rajoissa Luin Livingin yhteistyökumppaneille siinä määrin, kun se on asiakkaan antaman toimeksiannon kannalta tarpeellista. Tietoja luovutetaan tarvittaessa maksupalveluntarjoajillemme, logistiikkakumppaneillemme, sekä uutiskirjeen toimittajalle.

8. Mitä tietoja siirtyy EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?
Käsittelemme henkilötietojasi pääsääntöisesti EU-ja ETA alueella, mutta rekisterinpitäjänä voimme tarvittaessa ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn yrityksen ulkopuolisille yrityksille, jotka voivat sijaita myös EU/ETA-alueen ulkopuolella sijaitsevissa maissa kuten esimerkiksi Yhdysvalloissa. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle perustuu aina voimassa olevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen lainsäädännön mukaisesti.

9. Miten asiakasrekisterimme on suojattu?
Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot ovat suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Pääsy henkilötietoihin edellyttää asiakastietokannan pääkäyttäjän myöntämää käyttäjätunnusta. Asiakas- ja uutiskirjerekisterin käsittelijöillä on salassapitovelvollisuus kaikkeen tietoon. Rekisterinpitäjä on velvollinen ilmoittamaan mahdollisista tietoturvaloukkauksista soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

10. Miten kauan säilytämme tietojasi?
Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta tai sopimusvelvoitteidemme sekä lakisääteisten velvollisuuksiemme noudattamiseksi. Tilaus-, laskutus- ja maksutietoja, jotka sisältyvät kirjanpitoaineistoon säilytetään kirjanpitolain (1336/1997) edellyttämällä tavalla.

11. Mitkä ovat oikeutesi henkilötietojen käsittelyssä?
Asiakastilisivultasi voit itse määrittää, korjata tai poistaa antamiasi tietoja sekä päättää, haluatko vastaanottaa Luin Livingin markkinointiviestejä. Voit milloin tahansa poistua uutiskirjerekisteristämme suoraan uutiskirjeessä olevan linkin kautta. Sinulla on oikeus pyytää asiakastilisi poistamista lähettämällä pyynnön asiakaspalveluumme info(at)luinliving.com. Sinulla on myös oikeus tarkastaa asiakas- ja uutiskirjerekisterissä olevat tiedot ja vaatia virheellisten tai puutteellisten tietojen korjaamista. Tarkastus- ja oikaisupyynnöt tulee toimittaa Luin Livingille tämän selosteen kohdassa 2 mainittuun osoitteeseen.

12. Tietosuojakäytännön muutokset
Luin Living pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojalausuntoa. Tietosuojaselosteen uusin versio löytyy tältä sivulta ja sen yhteydessä on mainittu version julkaisupäivämäärä.